Deski

Deski


grubość 25mm

–       deska szalunkowa dł. 0,9-2,0m, szerokość 8-25cm (króciak)
–       deska szalunkowa dł. 2,0-3,5m,  szerokość 8-25cm
–       deska szalunkowa dł. powyżej 3,5m, szerokość 8-25cm

grubość 32mm

–       dł. powyżej 2,5m, szerokość różna
–       dł. powyżej 2,5m, szerokość jednakowa

grubość 40mm

–       dł. powyżej 2,5m, szerokość różna
–       dł. powyżej 2,5m, szerokość jednakowa